Delegacje

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki z parlamentami krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Odgrywają one istotną rolę uczestnicząc w umacnianiu wpływów Europy za granicą .

W Parlamencie istnieje 35 delegacji. Każda składa się z około piętnastu posłów.
Wyróżnia się dwie kategorie delegacji:

Delegacje międzyparlamentarne mają za zadanie utrzymywanie stosunków z parlamentami krajów spoza Unii Europejskiej, które nie kandydują do przystąpienia.

Wspólne komisje parlamentarne utrzymują stosunki z parlamentami krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej lub parlamentami krajów stowarzyszonych ze Wspólnotą.

Parlament uczestniczy również w 5 zgromadzeniach wielostronnych, które skupiają posłów i parlamentarzystów z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE), Basenu Morza Śródziemnego (EMPA), Ameryki Łacińskiej (EUROLAT), wschodnich krajów sąsiedzkich UE (EURONEST) oraz państw NATO.
Przewodniczący delegacji koordynują ich prace w ramach Konferencji Przewodniczących Delegacji.

Delegacje do wspólnych komisji parlamentarnych UE

UE-Chorwacja
UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
UE-Turcja

UE-Meksyk
UE-Chile

Komisje ds. współpracy parlamentarnej

Rosja
Ukraina
Mołdawia
Armenia, Azerbejdżan i Gruzja

Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Mongolia

Delegacje międzyparlamentarne

Szwajcaria, Islandia i Norwegia oraz Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
Białoruś

Izrael
Palestyńska Rada Legislacyjna
Maghreb
Maszrek
Półwysep Arabski
Irak
Iran
Stany Zjednoczone
Kanada
Ameryka Środkowa
Wspólnota Andyjska
Mercosur
Japonia
Chińska Republika Ludowa
Indie
Afganistan
Azja Południowa
Azja Południowo-Wschodnia, ASEAN
Półwysep Koreański
Australia i Nowa Zelandia
Republika Południowej Afryki
Parlament Panafrykański
NATO