Posiedzenie Komisji AGRI

 W dniach 8 i 9 października 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 W związku z obchodami Światowego Dnia Żywności, który już od 1945 roku obchodzimy na całym świecie 16 października, wymieniliśmy poglądy na temat produkcji żywności i związanych z nią problemów. Przedstawiciel FAO zaprezentował niepokojące dane dotyczące niedożywienia, otyłości i anemii. Według nich w roku 2017 aż 821 mln ludzi było niedożywionych, a średnio 1 na 9 osób była przewlekle głodna. Pośród tylu pesymistycznych wiadomości zaobserwowano też jedną pozytywną tendencję, a mianowicie spadła liczba niedożywionych dzieci mających mniej niż 5 lat. Ich liczba wynosiła ok. 150 mln, czyli 22% dzieci na świecie. Oprócz niedożywienia, kolejnym problemem w analizowanym okresie była otyłość występująca wśród ludzi dorosłych. Udział osób otyłych w ogólnej liczbie ludności z każdym rokiem wzrastał i w roku 2017 wyniósł 13%. Największy odsetek odnotowano w Ameryce Północnej, przy czym nastąpił wzrost liczby ludzi z nadwagą w Azji i w Afryce.Na problemy te wpływają głównie trzy czynniki. Pierwszy to skrajne wydarzenia klimatyczne, których liczba i intensywność ulega zwiększeniu, następny to różnorodne przyczyny ekonomiczne, a trzeci to konflikty.

 Kolejnym problemem, który poruszyliśmy w czasie spotkania była aktualna sytuacja i środki podjęte przez UE w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, który występuje już w 9 europejskich krajach, w tym w Polsce, na Litwie i Łotwie, czy ostatnio w Belgii. Przedstawiono działania podjęte do roku 2018, które miały zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF, a także zalecenia na kolejne lata. Warto podkreślić, że wektorami wirusa pomoru świń są nie tylko zarażone dziki, ale także człowiek, przenosząc genotyp np. na butach czy śmieci wyrzucane przez kierowców tranzytowych, które mogą zarażać zdrowe osobniki. Pomysł myśliwych z zachodu chcących sprowadzać dziki ze wschodu, aby mieć możliwość polowania jest wręcz absurdalny. Występują obawy, że gdy myśliwi wyjadą polować na wschodnie tereny Europy może nastąpić rozprzestrzenienie wirusa na dotychczas niezainfekowanych terenach.  Myślę, że warto jest prowadzić kampanie informacyjne dotyczące zagrożenia, ale nigdy nie będzie 100% pewności, że dotrą one do wszystkich osób oraz, że każdy bezwzględnie będzie przestrzegał ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa. W ciągu najbliższych lat prognozuje się, że nie uda się wynaleźć szczepionki rozwiązującej ten problem. Przewiduje się też, że długie mury i wysokie płoty nie pomogą w zwalczaniu lub ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa. Zapowiedziano wsparcie finansowe dla państw członkowskich dotkniętych tym problemem. Mają zostać wprowadzone dwa programy finansowe, które będą wypłacać środki pieniężne za wybijanie dzików oraz za odkrywanie padłych tusz i dostarczenie ich w określone miejsce.

 Następnie zajęliśmy się minimalnymi wymogami dotyczącymi ponownego wykorzystania wody. W czasie obrad komisji zastanawialiśmy się nad alternatywnymi metodami jej oszczędzania, aby móc nawadniać uprawy w okresach np. suszy (padł pomysł magazynowania wody opadowej, której nadmiar występuje zimą. Problemem ten staje się coraz większy i dlatego w komisji AGRI przygotowujemy opinię do sprawozdania dotyczącego minimalnych norm dla ponownego wykorzystania wody.