Płock, 23 marca 2018

 23 marca 2018 roku Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego odwiedził gościnną ziemię płocką.

Wizytę rozpoczął od wywiadu dla Katolickiego Radia Diecezji Płockiej (KRDP) oraz Radia Przyjaznego Ludziom (RPL FM)  - link do audycji https://radiorpl.fm/podcasty-rplfm/gosc-rpl-fm-23-03-2018/

Głównym punktem wizyty w Płocku była debata „Nad Wisłą o Europie", którą zorganizowało w Ratuszu Biuro Parlamentu Europejskiego.

Debata była ostatnim punktem Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego, które trwało w Płocku od 21 do 23 marca. W ramach Forum odbyły się m.in. warsztaty dla uczniów i nauczycieli, a także spotkanie przedstawicieli Biura PE ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z czworga zaproszonych na debatę Europosłów, do Płocka przyjechało dwoje: Jarosław Kalinowski (EPL, PSL) oraz Julia Pitera (EPL, PO).

Dyrektor Biura PE w Polsce Pan Jacek Safuta przywitał wszystkich licznie zgromadzonych w auli ratusza oraz wyraził nadzieję, iż debata umocni przekonanie, iż PE jest bardzo ważną instytucją, od której wiele zależy oraz, że uczestnicy chętnie wezmą udział w przyszłorocznych wyborach.

Debatę prowadziła red. Barbara Włodarczyk, która rozpoczęła od quizu i pytania:, „Dlaczego warto być w UE"? Podała jednocześnie wyniki sondażu przeprowadzonego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, z którego wynika, że co trzeci Polak chce, żeby Polska wyszła z UE, ale 50 proc. nadal uważa, że powinniśmy być członkiem Unii. Wśród odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącą były m.in. argumenty dotyczące bezpieczeństwa, solidnego wsparcia finansowego - zwłaszcza krajów biedniejszych, otwartych granic. Młodzież zwracała także uwagę na lepsze możliwości znalezienia szkoły czy pracy.

Europosłowie debatowali m.in. nad tym, co dzisiaj - wbrew niewątpliwym zaletom - zraża jednak obywateli do UE, co można naprawić w tej organizacji, mówili o koncepcji Europy dwóch prędkości, zastanawiali się nad UE za kolejnych 14 lat.

- Dziś największym zagrożeniem dla UE są europejscy politycy - stwierdził Jarosław Kalinowski. - Jesteśmy świadkami przewartościowywania tego, co nazywamy polityką. Dotychczas przyświecały nam wspólne cele, jak członkostwo w UE czy NATO, dziś polska i europejska polityka polegają w pierwszej kolejności na wzbudzaniu emocji i, w ten sposób, dokonują się podziały. Powinniśmy dążyć do głębszej integracji, a nie dzielenia ludzi.

Julia Pitera, na pytanie czy Polska nadal może liczyć na to, że będzie otrzymywała więcej pieniędzy niż wpłaca do unijnej kasy, odparła, że tak na pewno będzie. Jarosław Kalinowski, jako argument podał obecną perspektywę unijną na lata 2014 - 2020. - Udało nam się zagwarantować dla Polski 106 miliardów euro, a nasza składka to ok. 30 miliardów euro. Łatwo, więc policzyć, jak dużo środków unijnych zostaje do wykorzystania dla Polski - mówił.

Oboje Europosłowie widzą dobrą przyszłość dla UE.

- Będzie większa, silniejsza i, paradoksalnie, Brexit wykaże, dlaczego nie warto z niej wychodzić - zauważyła Julia Pitera.

- Ja wierzę w UE. Oczywiście pojawiają się wyzwania, ale trzeba im stawić czoła. Unia będzie wbrew temu, co mówią niektórzy politycy - podkreślił Jarosław Kalinowski.

Poseł Kalinowski często podkreśla, jak ważne jest spotykanie się ze społeczeństwem, szczególnie tym z małych miejscowości, tym razem również skorzystał z zaproszenia Pana Wójta Jerzego Staniszewskiego i na koniec wizyty wziął udział w uroczystym zainaugurowaniu budowy oczyszczalni ścieków w Bodzanowie, której koszt to ok 15 mln złotych w tym 8 milionów to dofinansowanie ze środków UE.

GALERIA ZDJĘĆ